Läsfrämjandelyftet

Kulturrådet genomför en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Satsningen syftar till att: 
1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.

Målgrupper

Läsfrämjandelyftet vänder sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek. De kompetenshöjande insatser som görs inom läsfrämjandelyftet har till syfte att stärka kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling för arbete med barn och unga. I gruppen barn och unga ingår barn och unga med funktionsnedsättning, barn och unga som tillhör en nationell minoritet och barn och unga som talar flera språk.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

 

Läsfrämjandelyftet i Västerbotten

Inom Läsfrämjandelyftet planerar vi att genomföra följande aktiviteter 2024, för bibliotekspersonal i Västerbotten. 

Konsten att hålla workshop i skrivande

Med Anna Holmström Degerman. I Lycksele 13 februari, Umeå 21 februari och i Skellefteå 27 februari.

Att vara en viktig vuxen på bibliotek

Utbildning med BRIS.
Del 1: Filmad föreläsning med Catarina Nylund, socionom.
Del 2: Digital workshop via Zoom med Erik Nilsson. 12 mars, 14 mars och 19 mars. 08:30-10:00.

LitteraLund 

Resa till konferensen LitteraLund + studiebesök på Malmö stadsbibliotek (KRUT), 15-18 april.

Konsten att hålla författarsamtal

Utbildning under hösten 2024.

 

 

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Bild på Susanne Ljungström