Litteraturfrämjande

Västerbotten är präglat av en stolthet över och en medvetenhet om den starka och betydelsefulla litteratur som skapats i länet. Både etablerade författare och skribenter har således en rik litterär tradition att förhålla sig till och låta sig inspireras av.

Regionbibliotek Västerbotten har ett uppdrag att tillse att skrivandet och författarskapet tas till vara som en resurs för arbetet på biblioteken och i skolorna. Det ska vara en möjlighet att ingå i litterära och andra konstnärliga sammanhang, samt få inspiration och bränsle till att hålla det konstnärliga utövandet levande.

Regionbibliotek Västerbotten vill verka för att fler ska vilja och få förutsättningar för att utveckla berättandet; sitt språk och sitt skrivande så att det kan leda till författarskap som i sin tur ges möjlighet att växa och utvecklas.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

  • Lyfta fram litteraturen som konstform
  • Synliggöra olika former av berättande
  • Särskilt uppmärksamma och stötta barn och ungas skrivande
  • Stärka nätverken för litterära utövare i Västerbotten

 

härlitt

Regionbibliotek Västerbotten har utvecklat den litterära mobilapplikationen härlitt! Applikationen presenterar författarskap, litterära verk och platser i länet genom funktioner som förstärker eller illustrerar författarskapet och/eller platsen på nyskapande, relevanta sätt.

I formatet ryms också fler författare – unga, gamla, nya, kända och okända – appen kan förändras i takt med det västerbottniska litterära landskapet.

härlitt 

 

Skrivfrämjande

I ett samarbete med Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten så anordnar vi digitala workshoppar i skrivlust och ett årligt skrivlustläger (2024 på Strömbäcks folkhögskola) för ungdomar 13-23 år.

Webbplatsen ungaskrivare.se 

Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Bild på Susanne Ljungström
Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt