Ökat utrymme och möjligheter för den samiska litteraturen och dess författare

Sjukhusbiblioteken i Skellefteå och Lycksele och Alva kultur i Umeå vill med projektet utveckla metoder för hur man som bibliotek kan fungera som mötesplats för människor från olika kulturer, och i detta fall särskilt fokusera på dialog med samiska företrädare och lyfta den samiska litteraturen och kulturen.

Tillgången och tillgängligheten till litteratur på samiska av samiska författare ska öka, liksom den egna kunskapen om samers litteratur, kultur hälsa, livsvillkor - en kunskap som ska förmedlas vidare. Nätverk med samiska representanter och organisationer kommer att byggas upp.