Regionbibliotek Västerbotten

Regionbibliotek Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Regionbibliotek Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

-------------------------------------------------------------------
Spridningen av coronaviruset (covid-19) påverkar oss alla. Folkbibliotekens grunduppdrag är att säkra fri tillgång till information och kunskap, också när en pandemi råder. Vad behöver biblioteken tänka på i en krissituation? Här har vi samlat länkar och tips för att underlätta för dig som jobbar i bibliotek.

Folkbiblioteken i Västerbotten och coronapandemin

--------------------------------------------------------------------

Regionbibliotek Västerbotten på Facebook

Regionbibliotek Västerbotten på Instagram

Prenumerera på nyhetsbrev från Regionbibliotek Västerbotten

Regionbibliotek Västerbottens kalender