Bibliotekens roll i totalförsvaret

I händelse av kris, krig eller förhöjd beredskap har biblioteken en viktig roll att spela i samhället.

Biblioteken i länet ingår i en lagstadgad infrastruktur, inom vilken sedan lång tid tillbaka finns en hög kompetens kring medie- och informationskunnighet. Biblioteken har dessutom ett högt förtroende som institution i varje samhälle, och ligger oftast centralt placerade oavsett storlek. Målgruppen för bibliotekens arbete är allmänheten, och uppdraget inrymmer prioriterade grupper. Allt detta sammantaget gör biblioteken till både inkluderande, tillgängliga och väl kända platser för länets alla invånare. Vanan att tillmötesgå allmänhetens behov stärker biblioteken som självklara funktioner att söka sig till, även i kris.

I Västerbotten pågår ett arbete sedan några år tillbaka som handlar om att träna, bygga kompetens inom bibliotekens beredskapsarbete och hitta de bästa vägarna för biblioteken att agera inom sina huvudmannaorganisationer. Är biblioteken samhällsviktiga verksamheter? Hur syns det?

Under 2023-2024 pågår också ett samarbete mellan Regionbibliotek Västerbotten och Regionbibliotek Norrbotten som syftar till att stärka folkbibliotekens kunskap om sitt uppdrag under en mängd olika samhällsstörningar. Det finns en kompetenswebb som är kopplad till det arbetet, Bibliotek i beredskap.

 

Kompetenswebben Bibliotek i beredskap

Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77
Bild på Jenny Lindmark Svedgård