hbtq-diplomering

Under 2020-2022 genomförs en satsning på hbtq-diplomering av bibliotek i Västerbotten. Diplomeringen är ett samarbete mellan Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Syftet med diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Hbtq-diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

För ny personal och för annan personal som inte hade möjlighet att gå kursen, kommer det vid ett senare tillfälle att erbjudas en digital kurs - 'Andra chansen'.


hbtq-diplomerade bibliotek i Västerbotten

 • Storumans bibliotek (februari 2022)
 • Norsjö bibliotek (mars 2022)
 • Maja Beskowskolans bibliotek (mars 2022)
 • Åsele bibliotek (april 2022)
 • Närbiblioteken i Umeå kommun (april 2022)
  • Ersbodabiblioteket
  • Grubbebiblioteket 
  • Holmsunds bibliotek
  • Hörneforsbiblioteket
  • Mariehemsbiblioteket
  • Obbola bibliotek
  • Sävarbiblioteket
  • Tegsbiblioteket
  • Umedalens bibliotek
  • Ålidhemsbiblioteket
 • Umeå stadsbibliotek (maj 2022)
Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Bild på Susanne Ljungström