Hbtq

Biblioteken utgör en central arena för demokrati med uppdraget att tillhandahålla information och kunskap samt stimulera fri åsiktsbildning. Det krävs ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt för att lyfta underrepresenterade grupper och minoriteter.

 

Det är viktigt att sträva efter att öka tillgängligheten utifrån så många perspektiv som möjligt. Med ett normkritiskt perspektiv synliggörs och förändras begränsande strukturer och normer. Ett intersektionellt perspektiv visar på hur olika maktordningar samspelar. Arbete med inkludering och normkritik innebär att synliggöra, problematisera och förändra maktstrukturer och ojämlikhet. Bibliotek är till för alla, något som också uttrycks i bibliotekslagen.

Regionbibliotek Västerbotten har upprättat en handlingsplan för hur vi fortsatt ska arbeta långsiktigt med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling. Det gäller såväl i vår egen verksamhet som tillsammans med folkbiblioteken i Västerbotten. 

hbtq-diplomering

Hbtq-diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Sedan 2023 är Regionbibliotek Västerbotten, alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och biblioteken på Maja Beskowskolan (Umeå) och Tannbergsskolan (Lycksele) hbtq-diplomerade. 

Diplomeringarna genomfördes av regionbiblioteket och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten. 

För ny personal och för annan personal som inte hade möjlighet att gå kursen, kommer det vid ett senare tillfälle att erbjudas en digital kurs - 'Andra chansen'.

 

Regnbågshyllan på webben

Regnbågshyllan på webben är en normkritisk hylla med boktips, länkar och annat som har ett hbtqi-perspektiv. Regnbågshyllan administreras av Regionbibliotek Västerbotten och tipsen kommer från personal från olika bibliotek. 

Regnbågshyllan

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt