Kalendarium

2021-04-20

09:00 - 12:00

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekschefer i Västerbotten

2021-04-28

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-04-26
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-06-01

09:00 - 12:00

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekschefer i Västerbotten