Kalendarium

2021-01-28

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-01-22
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-01-29

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-01-25
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Barn- och skolbibliotekarier i Västerbotten

2021-01-29

14:00 - 14:55

Sista anmälningsdag: 2021-01-25
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Barn- och skolbibliotekarier i Västerbotten

2021-02-08

14:00 - 14:55

Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-02-10

14:00 - 14:55

Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten