Läsfrämjande

Sedan lång tid tillbaka har länets bibliotek arbetat för att få fler människor i läsning. Det läsfrämjande arbetet har oftast riktats mot barnen och ungdomarna, med gott resultat. I det läsfrämjande uppdraget inkluderas idag också alla vuxna målgrupper, och innebär då att göra läsare av läskunniga.

Sätten att nå läsare för biblioteken kan skifta, särskilt i en tid då läsandet i samhället inte längre ser ut som vi varit vana vid. Vi når varandra på en mängd olika sätt i ett annat slags medielandskap vilket påverkar det traditionella och välkända läsfrämjandet. Vi behöver se med nya ögon på både mål och metoder.

 

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för

• att stötta hållbara samarbeten som gör skillnad

• att erbjuda kompetensutveckling inom både erkända och nya metoder

• att verka för en inkluderande läsning i hela länet

• att skapa och aktualisera nätverk för läsfrämjare i länet

Länsbiblioteket i Västerbotten initierar, samordnar och stöttar läsfrämjande arbete på folkbiblioteken i länet. Det kan handla om mindre eller större samarbeten eller projekt.

 

Västerbotten läser

Västerbotten läser är ett arbete inom den ordinarie läsfrämjande verksamheten på alla bibliotek i länet. Biblioteken bestämmer själva hur aktivt de vill delta i projektet.

Initiativet kommer från de tidigare ”en bok – en plats”-projekten ”Norsjöbygden läser”, ”Skelleftebygden läser”, ”Umeåregionen läser” och syftar till att stötta länets bibliotek i att arbeta läsfrämjande med hjälp av bland annat gemensamma berättelser, läsande profiler och nya metoder för läsfrämjande arbete. Västerbotten läser har också inspirerats av "Canada reads".

Västerbotten läser

Carl Axel Gyllenram Bibliotekskonsulent, litteratur- och läsfrämjande
E-post
carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se
Mobil
070-258 57 26