Läsfrämjande

Att kunna ta del av information och litteratur är grundläggande för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. För att kunna göra det behöver varje individ ha tillgång till ett språk.

Läsning bidrar till personlig utveckling, konstnärliga upplevelser och bildning. Att arbeta läsfrämjande – och att verka för läslust - är därför en av bibliotekens viktigaste uppgifter, i synnerhet som både nationella och internationella rapporter visat att läsförmågan och läsförståelsen sjunker hos vissa befolkningsgrupper i samhället.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

  • Lyfta fram aktuell forskning och metodutveckling för att stödja folkbibliotekens läsfrämjande arbete
  • Värna det livslånga läsandet
  • Arbeta för att realisera en regional läsluststrategi för alla slags läsare
  • Folkbibliotekens personal stärks i sitt litteraturförmedlande uppdrag

 

 

 

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt