Nationella minoriteter och urfolket samerna

Regionbibliotek Västerbotten verkar för att synliggöra de nationella minoriteterna och urfolket samerna samt tillgängliggöra bibliotekens utbud för dessa grupper.

Att tillhöra en nationell minoritet innebär stärkta rättigheter på flera områden enligt lag, t ex att offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och värna språk och kultur för den aktuella minoriteten.

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer, som även är ett urfolk per definition. De erkända nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska, finska, meänkieli samt samiska (varav finskan, meänkielin och samiskan sedan 2019 har förstärkt skydd).

Region Västerbotten är förvaltningsområde för de sistnämnda språken. Det innebär att invånare som talar dessa språk har särskilda rättigheter, till exempel:

  • Invånare har rätt att använda dessa språk vid skriftlig och muntlig kontakt med myndigheter och få ett muntligt svar på samma språk.
  • Region Västerbotten ska sträva efter att kunna bemöta invånare med dessa språk.

 

Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Bild på Susanne Ljungström