N-LITE

N-LITE står för Literary Tourism Immersive Technology Acceleration och är namnet på ett projekt som utforskar nya sätt att skapa litteraturupplevelser med hjälp av immersiv teknologi.

Övergripande projektmål är att stärka samarbete mellan aktörer som verkar inom litteratur, kulturella och kreativa näringar samt litterär turism att utforska och använda immersiv teknologi för att skapa och förmedla nya typer av litterära upplevelser kopplat till platsen.

Projektet ska verka för ett utbyte av kunskap, erfarenheter och metoder. 

Regionbibliotek Västerbottens ingång i projektet är litteraturfrämjande och utveckling av litteraturen som konstform. Vi kommer att fokusera på att stötta kulturskaparna, författarna, att utforska immersiva teknologier i sitt konstnärsskap.

Projektperiod

2023-07-01 - 2026-06-30

Projektpartners

Western Development Commission, Irland (Lead Partner)
Kajaani University of Applied Sciences, Finland
Region Kainuu, Finland
Visit Tórshavn, Färöarna
Region Västerbotten/Regionbibliotek Västerbotten, Sverige
Nordland museum/Hamsuncentret, Norge

Finansiering

N-LITE finansieras genom Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA).

Budget: 1 499 970 euro
ERUF: 812 818 euro

Western Development Commission: 493 546 euro
Kajaani University of Applied Sciences: 307 671 euro
Region Kainuu: 250 500 euro
Visit Tórshavn:117 960 euro
Region Västerbotten/Regionbibliotek Västerbotten: 198 772 euro
Nordland museum/Hamsuncentret: 131 520 euro

Logotyp, EU Interreg Northern Periphery and Arctic

 

Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt