NYHETER 2020-05-28

Utdelning av Västerbottens kulturstipendier 2020

utdelning av kulturstipendierna 2020

Kulturstipendiater 2020:

Elin Berge, kulturstipendium inom bildkonst, 150 000 kr
Viktoria Melinder, kulturstipendium inom konsthantverk, 75 000 kr
Pernilla Berglund, kulturstipendium inom litteratur, 75 000 kr
Kristina Ersviken, hedersstipendium.

 

Gruppbild från vänster:

Joakim Sandberg, regionkulturchef
Roger Marklund, ordförande regionfullmäktige
Viktoria Melinder
Kristina Ersviken
Elin Berge
Pernilla Berglund
Nina Björby, ordförande kulturutskottet

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan