NYHETER 2020-04-22

Västerbottens kulturstipendiater 2020

Nu är det klart vilka som blir mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier 2020. Bland stipendiaterna finns kreatörer inom bildkonst, konsthantverk och litteratur. Ett hedersstipendium delas också ut.

Västerbottens kulturstipendiater 2020

Nu är det klart vilka som blir mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier 2020. Bland stipendiaterna finns kreatörer inom bildkonst, konsthantverk och litteratur. Ett hedersstipendium delas också ut. 

– Västerbotten behöver alla sina konstnärer och kulturverksamma. En region som vill skapa framtidstro, utvecklas och vara attraktiv behöver satsa på konst och kultur. Jag är därför väldigt glad att Region Västerbotten årligen uppmärksammar och stöttar några av länets alla kreatörer i deras arbete, säger Nina Björby (S) ordförande för kulturutskottet vid Region Västerbotten.

Årets mottagare av kulturstipendier är följande: Elin Berge som tilldelas bildkonststipendiet, Viktoria Melinder som tilldelas kulturstipendium inom konsthantverk, och Pernilla Berglund som tilldelas stipendium inom litteratur. Hedersstipendiet 2020 tilldelas Kristina Ersviken.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och berättande. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

Stipendiaterna kommer att uppvaktas vid en ceremoni den 27 maj.

Om årets kulturstipendiater

BILDKONST

Region Västerbottens bildkonststipendium 2020 tilldelas Elin Berge, Umeå

Motivering: Elin Berge har återkommande i sitt konstnärskap skildrat platser och människor med anknytning till Västerbotten. Genom ett uttryck som både förmedlar igenkänning och nya insikter, återges med hög kvalitet i hennes fotografier en bred bild av norra Sverige. Berges arbete skildrar det vardagligt storslagna genom ämnesval som knyter samman lokala och internationella frågeställningar. I hennes berättande finns en målmedveten utforskning av perspektiv som utmanar normer och inte sällan balanserar på gränsen mellan det väntade och oväntade. Med tydligt samhällsfokus och omsorg för berättelserna hon återger, rör sig hennes arbete och konstnärliga uttryck i flera lager, vilket inbjuder oss att titta igen.

I Berges pågående projekt ”Strömningar” utforskar hon koncept som rörelse och förändring kopplat till samhällena längs Vindelälven, en av de sista vilda älvarna i det svenska landskapet. Genom hennes karaktäristiska arbetssätt undersöker hon både faktiska och metaforiska berättelser som älven bär med sig.

 

KONSTHANTVERK

Region Västerbottens kulturstipendium 2020 inom området konsthantverk tilldelas
Viktoria Melinder,  Skellefteå

Motivering: Inspirerad av konceptuell materialkonst vill Viktoria Melinder förena ett djupt hantverkskunnande med hållbar tillverkning av vävda textilier i det moderna rummet.

Genom långsamma, närsynta vävtekniker med rötter djupt i kulturarv och kvinnohistoria förenar Viktoria nödvändighet med sinnlighet.

 

LITTERATUR

Region Västerbottens kulturstipendium 2020 inom området litteratur tilldelas Pernilla Berglund, Umeå

Motivering: Pernilla Berglund är en betydande poet med flera kritikerrosade diktsamlingar bakom sig, senast diktsamlingen ”Rätten” (2019). Ett antal verk har översatts, bland annat till danska, ryska och nederländska. I sitt skrivande intresserar hon sig för frågor om plats och språk och undersöker specifika förhållanden mellan ord, betydelse och mening.

Genom stipendiet ges hon möjlighet att förverkliga sin ambition att ytterligare fördjupa sin poesi, utforska språkets form och möjligheter och närma sig skeenden och konkreta handlingar.

 

HEDERSSTIPENDIUM

Region Västerbottens hedersstipendium 2020 tilldelas Kristina Ersviken, Dorotea

Motivering: Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens hemslöjdsförening, får hedersstipendiet för sitt idoga och aldrig sinande engagemang och arbete. Med sin positiva inställning och med pondus i sin yrkesroll ser hon alltid möjligheter. De stora avstånden till trots går hon målmedvetet in för att knyta och upprätthålla kontakter med Västerbottens alla kommuner, föreningar och människor för att initiera och utveckla samarbeten i hela regionen och gärna då också över generationsgränserna.

Kristina Ersviken tog 2002 initiativ till broderigruppen Fimbria vars syfte är att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda och utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Gruppen tilldelades hösten 2019 Barents Scholorship for Cultural Cooperation.

Tillbaka till nyhetslistan