Kunskapsstyrning i Västerbotten

Här hittar du information om hur kunskapsstyrningen är organiserad i Region Västerbotten. Du hittar också kontaktuppgifter till de som är ansvariga i de lokala programområdena, arbetsgrupperna och samverkansgrupperna.

Region Västerbotten har byggt upp en lokal struktur för arbetet med kunskapsstyrning. Den möter den nationella strukturen, men är anpassad efter regionens befintliga arbetsgrupper.

Lokala programområden

Det finns 18 lokala programområden (LPO) och programområdesgrupper (LPOG). LPO och LPOG är mottagare av nationella kunskapsunderlag och tillsätter ändamålsenliga lokala arbetsgrupper samt förmedlar och tydliggör uppdrag till lokala arbetsgrupper (LAG).

Här hittar du mer information om de LPO och LPOG som finns i Region Västerbotten. När du klickar på flikarna kan du se vem som är ansvarig för respektive LPO eller LPOG samt vilka LAG som finns under området.

 

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Antti Holsti, verksamhetschef, Barn- och ungdomscentrum, antti.holsti@regionvasterbotten.se

Bild- och funktionsmedicin är ett eget område för Region Västerbotten och har ingen koppling till ett nationellt programområde (NPO).

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Anna Sundén, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin Västerbotten, anna.sunden@regionvasterbotten.se 

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Maria Liljeholm, verksamhetschef, Cancercentrum Västerbotten, maria.liljeholm@regionvasterbotten.se

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Åsa Nordlund, verksamhetschef, hud- och STD-klinik, asa.nordlund@regionvasterbotten.se

I lokal programområdesgrupp kirurgi ingår följande områden:

 • Barnkirurgi
 • Bröst- och endokrinkirurgi
 • Kärlkirurgi
 • Nedre kirurgi
 • Urologi (njur- och urinvägssjukdomar)
 • Övre kirurgi

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Stig Evert Thornberg, verksamhetschef, Kirurgcentrum Västerbotten, StigEvert.Thornberg@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG kritisk benischemi

Mari Holsti, ordförande i LAG kritisk benischemi

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Anna-Lena Renström, verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, annalena.renstrom@regionvasterbotten.se

I lokal programområdesgrupp laboratoriemedicin ingår följande områden:

 • Laboratoriemedicin
 • Sällsynta sjukdomar

Kontaktpersoner till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Laboratoriemedicin

Ewa Lassén, verksamhetschef, laboratoriemedicin, ewa.lassen@regionvasterbotten.se

Sällsynta sjukdomar

Magnus Burstedt, medicinsk chef, laboratoriemedicin, magnus.burstedt@regionvasterbotten.se

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Maria Falck, enhetschef, folkhälsoenheten, maria.falck@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG levnadsvanor

Cecilia Edström, ordförande i LAG levnadsvanor

I lokal programområdesgrupp MGIK (medicin, geriatrik, infektion och kardiologi) ingår följande områden:

 • Endokrina sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Äldres hälsa och palliativ vård

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Peter Thorén, verksamhetschef och läkare, Medicinskt centrum södra Lappland, peter.thoren@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG astma/KOL

Thomas Sandström, ordförande i LAG astma/KOL

LAG diabetes

Martin Lagmo, ordförande i LAG diabetes

LAG elimineringsplan hepatit C

Gunilla Persson, ordförande i LAG elimineringsplan hepatit C

LAG hjärtsvikt

För närvarande är den lokala arbetsgruppen för hjärtsvikt vilande.

LAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Jasmine S Olofsson, ordförande i LAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

LAG osteoporos

Anna Ramnemark, ordförande i LAG osteoporos

LAG palliativ vård

Henrik Ångström, ordförande i LAG palliativ vård

LAG sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Camilla Sandberg, ordförande i LAG sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

I lokal programområdesgrupp neuro, huvud och hals ingår följande områden:

 • Öron-, näs- och halssjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Hans Lindsten, verksamhetschef, Neuro- huvud- halscentrum, hans.lindsten@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG) 

LAG smärta

Gunilla Stenberg, ordförande i LAG smärta

LAG stroke och TIA

Anna Bråndal, ordförande i LAG stroke och TIA

Uppgifter kommer.

I lokal programområdesgrupp psykisk hälsa ingår följande områden:

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Rättspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Fredrik Renberg, verksamhetschef, psykiatrisk klinik Skellefteå, fredrik.renberg@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG schizofreni

Helena Lindström, ordförande i LAG schizofreni

LAG våld i nära relationer

Maria Stefansson, ordförande i LAG våld i nära relationer

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Christina Wiklund, vårdutvecklare, hälso- och sjukvårdsförvaltning, christina.wiklund@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG försäkringsmedicin

Christina Wiklund, ordförande i LAG försäkringsmedicin

LAG generisk modell för rehabilitering

Christina Wiklund, ordförande i LAG generisk modell för rehabilitering

LAG rehabilitering post covid-19

Thomas Sandström, ordförande i LAG rehabilitering post covid-19

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Kristina Juneblad, verksamhetchef, reumatologi Västerbotten, kristina.juneblad@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG reumatoid artrit

Gerd-Marie Alenius, ordförande i LAG reumatoid artrit

I lokal programområdesgrupp Rörelseorganens centrum ingår följande områden:

 • Plastikkirurgi
 • Rörelseorganens sjukdomar

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Lisbeth-Brax Olofsson, verksamhetschef och läkare, Rörelseorganens centrum, lisbeth.brax.olofsson@regionvasterbotten.se

Kontaktpersoner till lokala arbetsgrupper (LAG)

LAG höftledsartros

Volker Otten, ordförande i LAG höftledsartros

LAG knäledsartros

Joakim Bång, ordförande i LAG knäledsartros

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Py Palmqvist, chefläkare och tandvårdsstrateg, py.palmqvist@regionvasterbotten.se

I lokal programområdesgrupp traumarådet ingår följande områden:

 • Akut vård
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Trauma

Nationellt är området trauma placerat under nationellt programområde (NPO) kirurgi.

Kontaktperson till lokal programområdesgrupp (LPOG)

Karl Franklin, överläkare, Kirurgcentrum, karl.franklin@regionvasterbotten.se

Kontaktperson till traumarådet byts årligen.

Kontaktperson till lokalt programområde (LPO)

Eva Olofsson, överläkare, ögon Umeå, eva.maria.olofsson@regionvasterbotten.se

Lokala samverkansgrupper

Det finns tre lokala samverkansgrupper (LSG) i Region Västerbotten. Arbete pågår med att starta upp ytterligare LSG.

Här hittar du mer information om de LSG som finns i Region Västerbotten. När du klickar på flikarna kan du se vem som är kontaktperson till respektive LSG.

 

Kontaktperson

Bengt Andersson, chefläkare, patientsäkerhetstrateg och sektionsledare, hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Kontaktperson

Ragnberth Helleday, överläkare, projekt och produktionsledning, ragnberth.helleday@regionvasterbotten.se

Kontaktperson

Andreas Winroth, hygienläkare, vårdhygien, Andreas.Winroth@regionvasterbotten.se

Kristin Ahlm Strateg för kunskapsstyrning
E-post
kristin.ahlm@regionvasterbotten.se
Rebecca Eriksson Handläggare för kunskapsstyrning
E-post
rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se
Katarina Linrin (tjänstledig) Handläggare för kunskapsstyrning
E-post
katarina.linrin@regionvasterbotten.se
Petra Olgarsson Kommunikatör för kunskapsstyrning
E-post
petra.olgarsson@regionvasterbotten.se
Xiaofang Hou Controller
E-post
xiaofang.hou@regionvasterbotten.se
Telefon
070-383 26 67