AI - från ord till handling

Eller ungefär som Micke Kring uttrycker sig; "Vi måste skita ner händerna och praktiskt jobba med AI för att bättre förstå dess möjligheter, utmaningar och risker. Utan insikt och kunskap blir det svårt att fatta kloka beslut och utforma riktlinjer kring AI i utbildningsväsendet."


Hybridevent: Vi träffas i Umeå på Curiosum den 20 februari kl 09.30-15.00,  men det finns även möjlighet till digitalt deltagande kl. 10.00-11.45.

OBS! Vi har inte möjlighet att erbjuda plats till fler på Curiosum. Nu erbjuds bara möjlighet till digitalt deltagande.

Arrangör är Mediacenter, Region Västerbotten.

Arrangemanget är kostnadsfritt och riktar sig brett  till skolpersonal, utbildningspolitiker och tjänstepersoner i Västerbotten.

Program

09.30 - 10.00 Incheck med fika på Curiosum

10.00 - 10.10 Inledning av Mediacenter

10.10 - 10.40
Dragonskolan i Umeå kommun vill skapa en större medvetenhet, förståelse och handlingskraft om AI hos skolledning, pedagoger och elever.
På initiativ av Dragonskolans rektorsgrupp bildades en AI-grupp under operativ ledning av Niclas Lind, IT-pedagog på skolan, som blev startskottet för ett strukturerat utvecklingsarbete.
Hur har de lagt upp sitt arbete?
Vad vill de åstadkomma och på vilket sätt kommer det att gagna eleverna i sitt lärande?


Niclas Lind

10.40 - 11.45 Micke Kring Skola och AI - föreläsning
Micke Kring kommer från RISE - Sveriges forskningsinstitut - där han jobbar med bland annat skola och utbildning, främst med frågor som rör AI och hur vi kan tillämpa AI. Hans föreläsning kommer utgå från vikten av att jobba utforskande när vi står inför "nya nulägen". När vi utforskar, så skapar vi oss förståelse vilket gör oss bättre lämpade att ta beslut.
Han tar oss på en resa från hans egna utforskande och vad det betytt tidigare, till utforskandet det senaste året, som handlat om hur AI kan vara en del av skolan och utbildning. Däremellan får vi oss en överflygning vad vi kan göra med generativ AI men även frågor som rör etik, juridik och bias.

Micke Kring
Micke Kring

11.45 - 12.45 Lunch på Curiosum

12.45 - 13.45 Grupp 1: Masterclass med Micke Kring
Vi kommer att utforska text- och bildgenerering. Ta med egen dator.
Grupp 2: Rundvandring och information av Curiosums verksamhet

13.45-14.45
Grupp 2: Masterclass med Micke Kring
Vi kommer att utforska text- och bildgenerering. Ta med egen dator.
Grupp 1: Rundvandring och information av Curiosums verksamhet

14.45 - 15.00
Avrundning och reflektion av dagen

15.00
Fika att ta med

Hitta till Curiosum, klicka här