AI i skolan

AI i skolan innebär inte enbart tekniska framsteg utan handlar kanske främst om hur den påverkar synen på undervisning och lärande. Det kräver att lärare och skolledare tänker på nya sätt för att integrera de digitala och innovativa möjligheterna i undervisningen och använda dem för att främja elevernas kunskap och färdigheter.


Vad är generativ AI?
Hur kan vi använda AI i undervisningen?
Vilka är möjligheterna och riskererna med AI i skolan?

Välkommen till en digital föreläsning med Magnus Rönnholm från Mediacenter.
Föreläsningen varvas med diskussioner tillsammans med deltagarna.

Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig brett  till skolpersonal, utbildningspolitiker och tjänstepersoner i Västerbotten.

Måndag den 11 december kl. 15.00-16.30
OBS ingen föranmälan krävs.


Länk till föreläsningen:
https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/81034388541

Vid frågor, kontakta:

Magnus Rönnholm
magnus.ronnholm@storuman.se