Att leda i förändring

Välkommen till en halv temadag riktad till chefer och ledare i länets kommuner. I anslutning till projektet Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling har det genomförts en workshopsserie kring tillämpningen av e-tjänster för att höja kompetensen inom tjänstedesign, processkartläggning, förändringsarbete och effekthemtagning. Vi vill gärna berätta mer om det utifrån ett organisations- och ledarperspektiv.


Dag Torsdag den 26 augusti 2021
Tid Klockan 8.30 - 11.45 (incheckning 8.20)

För deltagande registrera dig här

Vid frågor kontakta Kaj Backman, kaj.backman@regionvasterbotten.se

Temadagen består av tre delar:

Tjänstedesign

Presentationen ger en kort överflygning kring tjänstedesign och visar hur det kan hjälpa till i arbetet med digitalisering i den egna organisationen. Området erbjuder en samling metoder, verktyg och principer för att stödja arbete med utveckling och införande av tjänster. Speciellt erbjuds stöd för utformning av tjänster för ökad nytta väl anpassade för användare och verksamheter. Det är ett sätt att arbeta i en föränderlig värld där bärande principer som lärande, behovsdriven utveckling och innovation får ett praktiskt stöd. Presentationen lyfter också fram några viktiga inslag som behövs för ledning av en verksamhet för att arbeta med tjänstedesign.

Räkna på nytta och kostnader

En nyttokalkyl kan vara användbar i flera lägen. Den kan vara underlag för beslut, ett stöd när vi planerar och utvecklar, och ett stöd för att hämta hem nyttorna vi tänkt oss. I den här presentationen tittar vi på exempel på nyttokalkyler och får en kort praktisk guide i hur man kan arbeta baserad på Ineras modell för nyttokalkyler.

Förändringsledning

Att hantera osäkerhet och komplexitet ökar med den teknikutveckling som pågår i samhället just nu. Hur kan du som ledare välja ett förhållningssätt där du lyssnar in olika perspektiv och medskapar till en kultur som präglas av öppenhet och tillit? Coachande förhållningssätt, att gå från att ha alla svar till att ställa frågor.

 

Projektet Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regional utveckling. Workshopsserien har genomförts i samverkan med Inera.