Besöksnäringsforum Västerbotten 2024

Välkommen till en dag fylld av goda exempel och inspirerande föredrag. Under dagen får vi höra om hur vi i Västerbotten tillsammans arbetar för en mer hållbar utveckling av besöksnäringen. En utveckling som bidrar till såväl platsens utveckling och attraktivitet som till den gröna omställning som pågår i norr.

Logga besöksnäringsforum

Västerbotten har under de senaste åren blivit en ledstjärna för hur landets alla regioner och destinationer kan arbeta med hållbar turism.

Vår arbetsmetod VX – Västerbotten Experience, innebär att privata, ideella och offentliga aktörer möts och samarbetar. Metoden bygger på internationellt erkända och alltmer använda kriterier för hållbar turism som tagits fram av Global Sustainable Tourism Council.

I vår region pågår för närvarande en rad insatser i form av projekt som är viktiga pusselbitar i det gemensamma arbetet. Under forumet kommer vi att få ta del av dessa via föredrag om alltifrån regenerativ turism till social hållbarhet och hållbar kommunikation samt mycket annat däremellan. Vi kommer även att få ta del av forskningens perspektiv och hur Visit Sweden marknadsför Sverige mot de utländska marknaderna.

VAR: Lycksele, Hotell Lappland

NÄR: 28 maj 9.30–17.00 och 18.30–21.00

HUR: Anmälan via länk senast 14 maj, max två personer/företag

PRIS: Kostnadsfritt, lunch och middag med underhållning ingår, ej meddelad frånvaro faktureras

Ditt boende bokar och betalar du själv. Skicka bokning via mail till bokning@hotelllappland.se, ange kod MPL24 så ger Hotell Lappland dig ett fördelaktigt pris.

Program och mer information finns i pdfen