Digitala Västerbotten - Samverkan vår framgång

Digitala Västerbotten bjuder in till en heldag med fokus på verksamhetsutveckling och transformation i ljuset av digitaliseringens möjligheter.

Loggor över de som arrangerar

Inbjudan med seminarier

09.30 Gemensamt
Inledning
Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten
moderator Andreas Skog, samordnare digitalisering, Region Västerbotten

Klara välfärden!
Videohälsning från Anders Ygeman, digitaliseringsminister

Att leda digital transformation
Marie Andervin, Digital Transformation Enabler

Så skapar vi digitalt engagemang
Anna Palmgren och Antonia Trollmåne Digitalt Engagemang,
Arbetsförmedlingen

Strategi för utveckling i en digital tid
Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan, SKL
Digital utveckling i ett västerbottensperspektiv
Panelsamtal med Marie Larsson, chef kvalitet och förnyelse, Skellefteå
kommun. Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun.
Andreas Lundqvist, digital strateg, Storumans kommun.

11.45 Parallella pass med seminarier
Digitalt först i Umeå kommun
Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun

Den digitala medarbetaren
Åsa Hedlund, lönechef och Karin Wikgren, utvecklingsledare, Skellefteå kommun

AI i praktien – från Buzz till verkstad
Jonas Dahlberg, Sales Manager Data & Artificial Intelligence, Microsoft

14.45 Gemensamt
Revolutionera din bransch!
Samuel Holmström, vd, Lundqvist Trävaru

Revolutionera din kommun!
Thomas Molén,, Umeå kommun, Katarina L Gidlund, digitalseringsforskare vid Mittuniversitetet

Framtidens Digitala Västerbotten
Panel med politiker, företagare och offentlig sektor

16.00 Slut
Konferensen arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med
Umeå kommun, Dataföreningen i Umeå och Sveriges kommuner och Landsting.

Konferensavgift är 1000 kr. Deltagare anställda i Västerbottens kommuner och medlemmar i Dataföreningen i Umeå sponsras med 500 kr, förtroendevalda anmälda till Beslutsfattarseminariet deltar gratis.