Exceptionella gröna investeringar i norr kräver exceptionella insatser

När norra Sverige tar ledningen i den globala omställningen ställs stora krav på både infrastruktur och kompetensförsörjning. Näringslivets investeringar i Västerbotten och Norrbotten uppgår till över 1400 miljarder fram till år 2040, och befolkningen i länen behöver öka rejält! Norrbotniabanan utgör en av de viktigaste åtgärderna för att klara kompetensförsörjningen. Men när står den klar?

Alla som ska tala på eventet

Varmt välkommen till ett förmiddagsseminarium under Västerbotten på Grand Hôtel. 31 jan 2024, 08.30-12.00. Grand Hôtel (Blasieholmen), Stockholm.

Talare

Göran Persson
F.d. statsminister. Ledarskap och hållbar utveckling.

Lennart Kalander
Chef nationell planering, Trafikverket.

Kristina Sundin Jonsson
Kommundirektör, Skellefteå kommun.

Peter Larsson
Samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Rikard Eriksson
Professor i ekonomisk geografi, Umeå Universitet.

Anna Lihr
Kommunikationsdirektör, Trafikverket

Joakim Berg
Vd, Norrtåg AB.

Rickard Carstedt
Regionråd, Region Västerbotten.

Moderatorer:
Lotta Rönström, North Sweden European Office.
Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

 

Program

Just nu råder ”Sense of urgency” vad gäller de insatser som behövs för att maximera nyttorna av miljardinvesteringarna i norr. Råvaror från norra Sverige har ofta en lång väg till förädling och marknad, vilket ställer stora krav på transportsystemet både inom och utanför landets gränser. Hur skapar vi en infrastruktur som matchar den industriella boomen i norra Sverige? Och vad mer behöver göras för att locka människor till näringslivet i norr? 

Del 1 Exceptionell samhällsomvandling - vilka insatser behövs?


08.30 Kaffe, mingel

09.00 Inledning
          Rickard Carstedt Regionråd, Region Västerbotten.

09.10 Vad krävs för att säkra den hållbara omställningen i norr?
           Peter Larsson Samordnare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

09.30 Vilken betydelse har järnvägen för samhällsutvecklingen i norr?
          Anna Lihr Kommunikationsdirektör, Trafikverket.

09.40 Kommunerna går bräschen, men mäktar de med?
           Kristina Sundin Jonsson Kommundirektör, Skellefteå kommun.

09.50 Vi har tågen, var är spåren?
           Joakim Berg Vd, Norrtåg AB.

10.50 Kaffe, mingel

 

Del 2 Exceptionella insatser - hur löser vi finansieringen?


10.10 Botniabanan ett vinnande koncept, favorit i repris?
          Göran Persson F.d. statsminister. Ledarskap och hållbar utveckling.

10:40 Vägen framåt för Norrbotniabanan 
          Lennart Kalander Chef nationell planering, Trafikverket.

11.00 Infrastruktur för norra Sveriges utveckling?
          Rikard Eriksson Professor i ekonomisk geografi, Umeå Universitet.

11.15 Panelsamtal

11.45 Summering
          Rickard Carstedt Regionråd, Region Västerbotten.

11.50 Mingel med tilltugg

loggor samarbete

 

Vid frågor kontakta Maud Eriksson: maud.ericson@regionvasterbotten.se