Politiken för gestaltad livsmiljö och attraktiva städer

hus byggnader väven Umeå

Program

09.00-09.15
Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, hälsar välkomna.
09.15-09.30
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt vid Boverket, leder och samordnar frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö på Boverket och nationellt. Hon kommer prata om Agenda 2030.
09.30-10.05
Caroline Stigsdotter och Annelie Mårtensson, Boverket, om ett gemensamt skapande och att en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön är kärnan i politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Politiken tar utgångspunkt i människan, dennes behov och livskvalitet
vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Boverket ger en introduktion till politikområdet och hur olika aktörer, offentliga och privata, kan bidra från den regionala till den kommunala nivån. Boverket har ett nationellt samordningsansvar för politikområdet.
10.05-10.20
Jenny Bergström är projektledare på Svenska institutet där hon bland annat ansvarar för regeringssatsningen Swedish Design Movement. Hon är också medproducent till en ny utställning om träarkitektur från Sverige, Woodlife Sweden, där Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av huvudprojekten. Jenny Bergström kommer presentera filmen som producerats om Sara kulturhus samt berätta kort om utställningen.
10.20-10.30
Paus
10.30-10.50
Daniel Byström, projektledare på ArkDes Think Tank, om gestaltad livsmiljö med människan i fokus. I sin roll på ArkDes Think Tank ansvarar han för uppföljningen av det regionala noduppdraget inom politiken för Gestaltad livsmiljö. Därtill är Daniel Byström projektchef för det samnordiska projektet Sustainordic med fokus på hållbar produktion och konsumtion, och projektledare för det innovationsprojektet Street Moves samt själv designer.
10.50-11.20
Arkitekterna Hanna Erixon Aalto och Ania Öst
är forskare och lärare på KTH Arkitekturskolan och driver parallellt de egna verksamheterna Studio Erixon Aalto och Gaia Arkitektur. Deras pågående forskning handlar bland annat om gröna kilar, arkitekturstrategier och hantering av massor kopplat till blå landskapsrum. De skönjer en ny medvetenhet, som tillsammans med de återkommande kriserna håller på att stöpa om utvecklingen av våra livsmiljöer och de frågar sig om tiden äntligen är mogen för ett mer resilient samhälle?
11.20-11.30
Frågestund med samtliga deltagare.

 

När: 21 januari 2021 09.00-12.00 (länk för anslutning skickas ut dagen innan) Anmälningslänk: https://forms.gle/Zm1GXtHTcCLsUR238
Vid frågor eller funderingar: Stina.berglund@regionvasterbotten.se, 072 225 76 27 eller emilie.sjolund@regionvasterbotten.se, 070 324 29 91