SFKF Höstmöte 2022

Välkommen till höstmöte 2022 för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi! Höstmötet anordnas 29–30 september i Umeå.

SFKF Höstmöte 2022

Vår förhoppning är att programmet ska väcka ditt intresse och belysa bredden inom klinisk fysiologi. Under fliken Dokument och filmer kan du läsa om våra gästföreläsare.

Utöver intressanta föreläsningar presenteras även erfarenheter från ultraljudsverksamheten i Umeå. I vårt arbetssätt ges biomedicinsk analytiker (BMA) större ansvar vid undersökning, vilket vi hoppas ska generera intressanta diskussioner hos både BMA och läkare.

Program för höstmöte 2022

Kostnad: 3 500 kr
Sista dag för anmälan: söndag 4 september

Vi ser fram emot att träffa er, varmt välkomna!

Utvärdering

Vi vill gärna veta vad du tyckte om SFKF:s Höstmöte 2022. Mellan 30 september kl. 8 och 2 oktober kl. 16 kan du svara på vår utvärdering. Dina svar är anonyma.

Gå till utvärderingen

Boende och logistik

Höstmötet hålls på konferensanläggningen P5 Konferens som ligger i kulturhuset Väven.

P5 Konferens

I anslutning till Väven ligger även hotellet U&Me där du kan boka boende till reducerat pris (boende ingår inte i anmälningsavgiften). Ange koden umea22 vid bokning så får du 15 % rabatt på dagspriset i samband med konferensen.

U&Me Hotel

Om du anländer med flyg till Umeå City Airport kan du ta bussen till Umeå centrum.

tabussen.nu/flygbussen

Anländer du med tåg till Umeå C är det gångavstånd till Väven.

Passa på att uppleva Umeå när du är här!

visitumea.se

Presentera vetenskapliga studier och kvalitetsarbeten

Du får gärna presentera din vetenskapliga studie eller kvalitetsarbete på höstmötet! Pris kommer att utdelas för bästa vetenskapliga arbete och för bästa kvalitetsarbete. Underlaget ska vara inlämnat senast 12 augusti.

Instruktion och mall för abstract

Gästföreläsare

Karin Strigård

Karin Strigård

Överläkare vid Kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus och professor i kirurgi på enheten för kirurgi.

I mitt arbete kombineras klinik, forskning och undervisning. Jag är en av två ledare i en av Sveriges största kliniska forskargrupper. Min inriktning kirurgiskt är kolorektalkirurgi där jag främst opererar havererade stomier och bukväggar samt proktologiska besvär. Det är även inom dessa områden samt kolorektal cancer som min forskning är fokuserad.

Eva Nylander

Eva Nylander

Överläkare och professor emerita i klinisk fysiologi vid Linköpings universitetssjukhus.

Utbildad klinisk fysiolog i Linköping, specialist 1982. Eva Nylander blev medicine doktor vid Linköpings universitet 1981 på avhandlingen Intrinsic heart rate: investigations in training-induced bradycardia in rats and humans, docent 1986. Hon är överläkare sedan 1988 och professor i klinisk fysiologi vid Linköpings universitet sedan 2005. Eva har bedrivit stark forskning och gediget kliniskt arbete inom bland annat arbetsfysiologi, invasiv hjärthemodynamik samt ekokardiografi. Eva har dessutom varit nationellt drivande i kvalitetsarbete för ekokardiografi inom EQUALIS och Svenska hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi.

Gunnar Sundström

Gunnar Sundström

Tidigare överläkare och chefläkare i Sundsvall.

Född i Örnsköldsvik, som barn bosatt i Vännäs men skolgång i Kristianstad. Utbildad läkare i Lund-Malmö på 60-talet och efter internmedicin i Växjö forskning inom klinisk fysiologi hos Sven Erik Lindell i Malmö. Avhandling om diffusionskapacitet och färdig Klinisk Fysiolog 1975. Fick chansen samma år att starta Klinisk fysiologi i det nybyggda sjukhuset i Sundsvall. Med stöd av entusiastiska medarbetare kunde Gunnar snabbt anamma den nya tekniken med ultraljud, gammakameror, datorer etc. Specialisering inom urodynamik och drev både utbildning på riksnivå och kongress inom området tillsammans med urologerna på sjukhuset. Värnade om kvalitetssäkring och med SWEDAC utbildning i ryggen verkade Gunnar för en ackreditering enligt internationell norm inom specialiteten. Fortsatte några år med detta även efter pensionering 2004. Varit aktiv inom lokalpolitiken i 30 år. Hobby är släktforskning och odling. Nu bosatt i Höör.

Per Lindqvist

Per Lindqvist

Professor och ämnesföreträdare i klinisk fysiologi vid Umeå Universitet.

Per Lindqvist föddes 1960 i Vännäs. Han tog examen som laboratorieassistent/biomedicinsk analytiker 1987, arbetade vid fysiologiska kliniken i Sundsvall 1987–1999. Efter gedigen ”landsortsutbildning” inom sitt ämne flyttade Lindqvist tillbaka till Umeå för vetenskaplig utbildning, något som var ovanligt för biomedicinare på den tiden. Per Lindqvist disputerade 2005 inom kardiologi vid Umeå universitet på avhandlingen “Right heart function in health and disease” och blev docent i kardiologisk forskning 2009. År 2019 installerades Per Lindqvist som professor i klinisk fysiologi vid Umeå och är nu ämnesföreträdare vid Enheten för klinisk fysiologi.

Lindqvist huvudinstrument är ekokardiografen, dvs en apparat där man med ultraljudsteknik kan avbilda hjärtat och studera dess funktion. Han har starkt bidragit till utveckling av denna teknik, särskilt dess tillämpning i kliniken vid hjärtförstoring, hjärtsvikt och oförklarlig andfåddhet. Hjärtförstoring kan ha många bakomliggande orsaker inklusive ett antal ärftliga sjukdomar. Bedömning av dessa patienters hjärtengagemang har varit avgörande för att komma vidare i diagnostik och behandling.

Lindqvists färdigheter har kanske särskilt kommit till sin rätt i spårande och bedömning av ”skelleftesjukan”, en ärftlig sjukdom som leder till skadlig inlagring av amyloid i många av kroppens organ inklusive hjärtat. Denna sjukdom har framgångsrikt utretts både kliniskt och cellbiologist/biokemiskt av forskare i Umeå. En sådan konstellation av forskning från bench side till bedside är en lysande förebild för akademisk forskning.  I Umeå har man med en utvecklad logistik avsevärt förkortat tiden till korrekt diagnos av amyloidos vilket givit Umeå en ledande position i Sverige vid dessa utredningar.

Ulf Näslund

Ulf Näslund

Professor, överläkare i kardiologi, Hjärtcentrum och institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Ulf föddes 1954 i Norrfors, Ångermanland, och växte upp i Skellefteå. Han studerade medicin i Umeå med läkarexamen 1979, leg läkare 1981. Ulf disputerade 1992 och har sedan dess upprätthållit och stöttat kardiologisk forskning främst inom områdena aortaklaffsjukdom samt prevention av hjärt-och kärlsjukdomar. Utöver forskning har Ulf haft en betydande roll som tidigare verksamhetschef för Hjärtcentrum och Prefekt vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Som PI för den populationsbaserade studien VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIZualisation of Atherosclerosis ) kommer Ulf till Höstmötet 2022 . VIPVIZA studien är en stor RCT (randomiserad kontrollerad studie) som inkluderar drygt 3500 studiedeltagare från hela Västerbotten. Studien inkluderar mätningar av beteende, psykologi, livsstil, biomarkörer men också mätning av subklinisk ateroskleros genom ultraljudsundersökningar av karotissartärerna. I baslinjen fick interventionsgruppen se bilder baserat på resultatet från ultraljudsmätningarna som led i att öka följsamheten till preventiva åtgärder. Studien startade år 2013 och är nu inne på sin 6 års uppföljning. 

Fotograf : Mattias Pettersson

Björn Pilebro

Björn Pilebro

Kardiolog, internmedicinare och amyloidosforskare.

Född i Umeå med rötter i Vännäs.