Stöd till  EU-finansierade Life Science projekt

Hur kan vi utveckla och förstärka stödstrukturer för att exempelvis hitta partners och initiera Life Science-projekt finansierade av EU?

Illustration med olika symboler, EU-logotypen och texten Support Office for Life Science and Health
Projektet SOLH, Support Office for Life Science and Health.
  • Vilka nycklar och fallgropar finns i faserna innan ansökan ska skrivas?
  • Vilka roller kan olika aktörer ha i processen inför en ansökan?

Dela erfarenheter, lär av varandra och hitta nya samarbetspartners!

Vi vill stärka den strategiska samverkan inom Life Science i Östersjöregionen och Europa samt skapa bättre samverkansprojekt och ökad finansiering genom exempelvis EU:s Life Science-program. 

Arrangör:
Projektet SOLH, Support Office for Life Science and Health. Parter i projektet är Innovationskontoret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. Mer information finns på www.umu.se/solh.  

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.

Kontaktperson för eventet:
Peter Hägglöf 
Peter.hagglof@regionvasterbotten.se 
072-453 66 84