SveDem

Tredje delen i en utbildningsserie i vårdprogrammet för utredning, vård och omsorg om personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Utbildningen riktar sig till demensansvariga inom primärvården och mottagningar på specialistkliniker samt vård- och omsorgspersonal inom kommuner.


Utbildningsserie i fyra delar

I slutet av 2022 reviderades vårdprogrammet för utredning, vård och omsorg om personer med kognitiv svikt och demenssjukdom i Västerbottens län. Under hösten 2023 släpps en utbildningsserie innehållande fyra delar som är kopplade till det nya vårdprogrammet. Här får du möjlighet till att digitalt bekanta dig med vårdprogrammet, lyssna till föreläsningar och ställa frågor.

– Serien innehåller delar som det finns potential för att bli bättre på. Tanken är att den som jobbar med personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar ska kunna boka in sig på en, flera eller alla tillfällen för att fylla på med ytterligare kunskap och trygghet i sitt arbete, säger Jasmine Olofsson, vårdutvecklare i Demensprocessen och ordförande för LAG Kognitiv svikt och demenssjukdom, Region Västerbotten.

Vårdprogram för Västerbottens län

Del tre: SveDem

Föreläsning med Madeleine Åkerman som är koordinator vid svenskt nationellt kvalitetsregister för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem.

Målgrupp

Demensansvariga inom primärvården och mottagningar på specialistkliniker.
Vård- och omsorgspersonal inom kommuner.

Syfte

Syftet med utbildningarna är att öka deltagarnas kunskap och skapa en trygghet i frågan. Syftet är även att främja en mer jämlik vård och verka för en god samverkan mellan kommuner och Region Västerbotten.