Omstart Sverige – i Västerbottens inland! - Webinar med näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Inlandets Teknikpark med kommuner bjuder tillsammans med Region Västerbotten in dig som företrädare för industrin i Västerbottens inland till ett webinar där näringsminister Ibrahim Baylan (S), landshövding Helene Hellmark Knutsson och regionråd Rickard Carstedt samt företagsrepresentanter deltar. För att delta i webinariet anmäler du dig i förväg

Lastbil kör på väg

Har du idéer om frågor kring nedanstående frågeställningar så får du gärna lämna dessa i samband med anmälan.

Samtalet kring runda-bordet leds av moderatorer och speciellt inbjudna deltar som publik. De frågor som kommer att diskuteras är de som idag och i framtiden upplevs som hinder för utvecklingen av industrin i inlandet.

15.45 Webinar-deltagare kan koppla upp sig på youtube och testa länk

16.00 Runda-bordssamtalet med näringsminister Ibrahim Baylan startar

 

Huvudområden som kommer att diskuteras:

INFRASTRUKTUR – TRANSPORTER

En kritisk framgångsfaktor för inlandet är hållbara transporter där en upprustning av Inlandsbanan bör ha hög prioritet hos regeringen

Flera branscher upplever en markant ökning av kostnader för transporter och känner sig tvingade att flytta till kusten – en utveckling som riskerar öka klyftan mellan kust och inland

ENERGI

Nätavgifter och Eldistribution

Hur hanterar vi ett kommande effektöverskott (vätgas/pumpkraftverk) från vind och vattenkraft? Frågan är av sådan natur att regeringen bör finnas med i beslutsprocessen

INDUSTRIPRODUKTION

Brist på kapital till industrilokaler och svårt att få lån till bostäder hindrar utvecklingen av industrier i inlandet

Inlandets möjligheter att leverera till den svenska fordonsindustrin i samband med FKGs (Fordons Komponen Gruppen) satsning på fler svenska leverantörer För att stärka relationerna mellan regeringen och inlandets industrier kommer detta event följas upp med en Industrimässa den 6 maj 2021. Vår ambition är att skapa ett återkommande forum för dialog med ledande politiker och företag/entreprenörer där vi diskuterar hur vi bäst kan tillvarata inlandets resurser och utveckla industrin.

 

Med vänlig hälsning och hopp om ett positivt gensvar
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark, per.lindberg@edu.vilhelmina.se 
Bengt Strömgren Region Västerbotten, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se