OECD Meeting of Mining Regions and Cities

Välkommen till internationell gruvkonferens i Skellefteå 12-13 juni 2019! Gruvaktörer från hela världen samlas när tredje upplagan av OECDs gruvkonferens Mining Regions and Cities arrangeras för första gången i Europa.

Svappavaara
Bild från LKAB
Foto: Fredric Alm

Efter att ha gästat Antofagasta (Chile) och Darwin (Australien) har OECD för första gången valt att förlägga sin internationella gruvkonferens i Europa. Frågeställningarna som fokuseras under konferensen är inte bara viktiga för Sverige och EU utan för hela världen. På plats är aktörer inom gruvnäringen från bl.a. Sydafrika, Italien, Polen, Finland, Australien, Chile, Indonesien, Argentina, Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige.

Konferensen arrangeras inom ramen för OECDs pågående projekt ­- OECD Mining Regions and Cities och är ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. OECD projektet samlar världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri för att utbyta kunskap om ledande arbetssätt och utveckla rekommendationer som effektiviserar implementeringen av regionala utvecklingsstrategier. Målet är att utveckla en global plattform för gruvspecialiserade regioner som skapar  bättre möjligheter till påverkan, kompetensutbyte och dialog mellan offentlig och privat sektor.

Program 12-13 juni

Mötets första dag kommer att fokusera på miljöhållbarhet i gruvregioner; bland annat omställning till grön ekonomi, lokala möjligheter som följer av miljöledning, smarta specialiseringsstrategier och cirkulär ekonomi. Det kommer också att finnas sessioner med ursprungsbefolkningar och arktiska intressenter om ansvarsfull gruvdrift och regional utveckling.

Den andra dagen kommer att fokusera på innovativa sätt att locka, behålla och kompetensutveckla arbetskraft. Dagen innefattar sessioner som undersöker universitetens roll i regional innovation och regional kompetens för framtiden i samband med digitalisering och automatisering.

Under evenemanget ges deltagarna också möjlighet att djupdyka i frågor genom följande lunchdialoger:

Integrering av biologisk mångfald med gruv- och utvinningsindustrin med Arktiska rådets arbetsgrupp (CAFF); och,

Regionala utvecklingsstrategier för en övergång - nya möjligheter för regioner som är specialiserade på kol- och energiproduktion.

Vi ser fram emot dagarna i Skellefteå och att tillsammans arbeta för att hantera de utmaningar och möjligheter som gruvregioner och städer ställs inför.

Program 12-13 juni, Third OECD Meeting of Mining Regions and Cities

Information till utställare

Mer information om projektet OECD Mining Regions and Cities 

För mer information kontakta

Olivia Collin
Strateg Externa relationer
olivia.collin@regionvasterbotten.se