MIK-fik

Medie- och informationskunnighet, eller MIK, har blivit något av en grundkompetens för att människor ska kunna fungera i det demokratiska samhället. MIK består av tolv kunnigheter i en ekologi, som handlar om individens rätt till kunskaper möjligheter att navigera i ett medielandskap som blir alltmer digitalt.


Vi vill testa metoden webbseminarier som en form av mikrolärande, där vi tillsammans pratar om de olika kunnigheterna. Läs mer om upplägget i vårt Facebookevent - där du också hittar en länk för att ansluta. När du gör det väljer du hur aktiv du vill vara - det kommer att finnas möjlighet att dela både ljud och bild - eller så deltar du som enbart lyssnare, med din eftermiddagskaffe i handen.

MIK-fik under våren:

Torsdag 21/3 kl 14-15

Tisdag 23/4 kl 14-15

Måndag 29/4 kl 14-15