Examensarbete

Examensarbeten har alltid varit en viktig del av verksamheten vid MT-FoU. Här har du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper praktiskt i sjukhusmiljö samtidigt som du lär känna en potentiell framtida arbetsgivare. Du hjälper oss med arbetsuppgifter och hittar nya lösningar på utmaningar i vår verksamhet. En stor del av MT:s och MT-FoU:s rekrytering har skett bland nyutexaminerade studenter som har genomfört sitt examensarbete hos oss.

Teknik möter medicin

Ett flertal forskningsprojekt pågår där du kan göra ett examensarbete om 15 eller 30 HP. Eftersom medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område så är examensarbeten möjliga inom exempelvis fysik, elektronik, datavetenskap, interaktion och design, fysioterapi, och medicin.

Examensarbetet baseras på kliniska behov och aktuella frågeställningar inom pågående forskningsprojekt. Arbetet inkluderar ofta utveckling av hård- och mjukvara för att mäta, analysera, simulera eller modellera fysiologiska signaler. Det kan även omfatta såväl kliniska utvärderingar som metodutveckling med fokus på signalbehandling, AI-metodik, bildbehandling och/eller biomekanik, där syftet är att stödja både klinisk verksamhet och forskning.

Vill du göra ditt examensarbete hos oss?

Kontakta utbildningsansvarig för att få information om aktuella examensarbeten. Fundera gärna igenom vad du själv är intresserad av och om du själv har en idé till examensjobb som du vill förverkliga hos oss.

Examensarbeten vi erbjuder just nu

Exempel på utförda examensarbeten

År 2023

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

 

Helena Grip Teamledare utbildning
E-post
helena.grip@regionvasterbotten.se