Hjärnavbildning

Vid Umeå universitet och Region Västerbotten bedrivs omfattande forskning som inriktar sig mot hjärnavbildning. Centrum f ör medicinsk teknik och strålningsfysik, MT-FoU bidrar till denna forskning genom stark metodkompetens. Många forskningsprojekt utgår också från vår avdelning. Vi är framförallt inriktade på blodförsörjning och vätskeflöden i hjärnan.

Magnetkamerateknik för att förstå betydelsen av hjärnans blod- och vätskeflöden i neurologiska sjukdomar

Vi bidrar vi till genomförandet av många lokala kliniska forskningsprojekt inom neurologiska sjukdomar och åldrande. Vår expertis har byggts upp genom externa forskningsanslag och involverar nu flera doktorander, post-docs samt studenter inom ramen för projektkurser och examensarbeten.

Samarbeten både nationellt och internationellt
Verksamheten sker i nära samarbete med Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning, UFBI, vid Umeå universitet, med en forskningsmagnetkamera som utgångspunkt . I projektet samarbetar vi med ett tiotal forskare och läkare från regionen och Umeå universitet samt med ledande nationella och internationella samarbetspartners.

Exempel på områden som vi arbetar mot är:
• Bedömning av blodförsörjning vid stroke.
• Vätskeflöden, blodflöden och hjärnförändringar i hydrocefalus.
• Kärlstyvhet och arteriella pulsationer i den åldrande hjärnan.
• Cerebrospinalvätskeflöden och hjärnans rensning av restprodukter.
• Ögats blodförsörjning vid glaukom/annat namn.

Kontaktpersoner:
Anders Wåhlin - Anders.Wahlin@umu.se
Anders Eklund-  Anders.Eklund@umu.se