Hjärtfrekvensvariabilitet – en metod för bedömning av autonom funktion

Med hjärtfrekvensvariabilitet avses den variation i pulsen som sker mellan varje hjärtslag och som speglar aktiviteten i det autonoma nervsystemet. Vid MT-FoU utvecklar vi metoder för analys av hjärtfrekvensvariabilitet som sedan används i olika kliniska studier.

Vad är hjärtfrekvensvariabilitet?
Hos friska individer varierar hjärtfrekvensen och blodtrycket från hjärtslag till hjärtslag. Förändringarna sker dock inte helt oregelbundet, utan variationerna består av vissa rytmer som speglar hur det autonoma nervsystemet reglerar blodcirkulationen. Normalt följer hjärfrekvensen andningen när man tar djupa långsamma andetag, medan denna samvariation saknas vid autonom dysfinktion. Analys av hjärtfrekvensvariabilitet (heart rate variability, HRV) har de senaste åren blivit en accepterad metod för att indirekt och icke-invasivt diagnosticera autonoma funktionsstörningar vid till exempel diabetes. HRV har även använts för att bedöma risken för plötslig hjärtdöd efter hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom.

Vår medverkan i kliniska studier
En omfattande del av verksamheten vid MT-FOU är deltagandet med tekniskt stöd och statistiska analyser i olika kliniska studier. Analys av HRV har tillämpats vid ett brett urval av sjukdomstillstånd, till exempel i olika kliniska forskningsprojekt på Klinisk fysiologi, Medicinkliniken, Kardiologen, Neurocentrum, Barnkliniken och Idrottsmedicin.

Används på patienter med Skelleftesjukan
Undersökning av HRV har även visat sig vara viktig för att bedöma den autonoma funktionen hos patienter med den så kallade Skelleftesjukan före och efter behandling. Det tekniska stödet omfattar även utveckling av olika system för analys av HRV, till exempel baserade på mätningar med långtidsmätningar av EKG (s.k.Holter-EKG ) och pulsklockor, eller mer avancerade system för realtidsmätningar inom intensivvård och i samband med vissa terapeutiska ingrepp. Den medicintekniska delen av projektet är fokuserad på vidareutveckling av den matematiska analysen av olika signaler som speglar hur hjärtat och blodtrycket styrs. Vi utvecklar även metoder för att identifiera arytmier som ibland kan vara svåra att skilja från hjärtats normala reglering, dvs den som sker via det autonoma nervsystemet.

Kontaktperson:
Urban Wiklund - urban.wiklund@regionvasterbotten.se

Aktiva forskare:
Urban Wiklund, Marcus Karlsson, samt kliniska doktorander och forskare vid NUS och Umeå Universitet, samt samarbetspartners vid andra universitet.