NYHETER 2020-09-02

Ledtråd till varför astronauter får ögonpåverkan i rymden

Tyngdlöshet påverkar synen hos astronauter på uppdrag till den internationella rymdstationen (ISS). Synförändringarna förvärras med tiden i rymden och detta syndrom är därför ett allvarligt medicinskt hinder för att kunna genomföra resor till Mars. I ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Dartmouth College har man nu kartlagt anatomiska förändringar på synnerven och ögat hos astronauter som indikerar att balansen mellan hjärnans och ögats tryck är rubbad i rymden. Detta är ett viktigt steg bakom att kunna förstå orsaken till astronauters synpåverkan. Studien publiceras i tidskriften Ophthalmology.

För att kunna göra observationerna på synnerven och ögat så studerade man högupplösta magnetresonansbilder (MR) från 22 astronauter tagna både före och efter rymdfärd till ISS.

Avancerade 3D-mätningar som tillät att hela synnervens utsträckning kunde jämföras kvantitativt togs fram specifikt för detta projekt. Ögats deformation, som sannolikt ligger bakom synförändringarna, visades vara kopplad till en förlängning av synnerven som tryckte på ögats baksida. Förlängningen var mer framträdande hos dom som vistats länge i rymden vilket pekade på att en ihållande kraft (tryck) verkade i synnervens riktning.

Umeå universitets och Region Västerbottens engagemang i denna rymdforskning har sitt ursprung i forskning inom mot neurologi och medicinsk teknik som bedrivs för att förstå mekanismerna bakom sjukdomen hydrocefalus. Genom denna forskning har avancerade metoder för mätning och analys av hjärnans tryck och flöden, inklusive specialiserade analyser av MR-bilder utvecklats. I samarbete med NASA och forskare i USA, samt med stöd från svenska rymdstyrelsen, har Umeå-gruppens kompetens applicerats för att förstå orsakerna bakom det nyupptäckta syndromet som drabbar astronauter. Umeåforskarna arbetar nu vidare i ett associerat projekt som syftar till att mäta dessa tryck direkt hos astronauter. Dessutom bedrivs projekt där erfarenheterna från rymdstudierna tas vidare för forskning inom sjukdomar i hjärnan och ögat som finns på jorden.

Forskningsprojektet har letts av Anders Eklund, professor i medicinsk teknik vid Umeå universitet och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysiks avdelning för medicinsk teknik, forskning och utveckling, och Jay C Buckey, Astronaut och professor i medicin vid Dartmouth college.

 

Anders Wåhlin, Petter Holmlund, Abigail M Fellows, Jan Malm, Jay C Buckey, Anders Eklund. Optic nerve length before and after spaceflight. Ophthalmology 2020 

Kontaktperson: Prof Anders Eklund, Strålningsvetenskaper och Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysiks avdelning för medicinsk teknik.

Tillbaka till nyhetslistan