NYHETER 2020-09-02

Ny pilotstudie om ultraljudsavbildning av muskler presenterades vid virtuell konferens

Robin Rohlén och Christer Grönlund har deltagit och presenterat en studie på konferensen ISEK2020 (12-14 juli Pilotstudien visar på en helt ny tillämpning av ultraljudsavbildning för att studera motorenheter och deras rekrytering i skelettmuskel under kontraktion.

"Imaging recruitment of motor units in voluntary skeletal muscle contractions using decomposition and ultrafast ultrasound imaging. A pilot study"

https://isek.org/wp-content/uploads/2020/07/ISEK-Poster-Abstract-Booklet-Jul7.pdf

 

Konferensen är specialiserad på elektromyografi och kinesiologi och var i år helt virtuell där föreläsningar och föredrag både kunde ses live samt inspelat i efterhand. Detta var extra uppskattat eftersom tidskillnaden gjorde att vissa föredrag var mitt i natten hos oss i Sverige.

Presentationen spelades in och laddades upp innan konferensen startade. Varje deltagare hade ett eget rum där konferensdeltagarna kunde gå in och lyssna. Hade man några frågor kunde man skriva dom på sidan eller via mail-uppgifter som fanns på sidan.

Tillbaka till nyhetslistan