Axel Vikström

Jag arbetar sedan september 2021 som projektassistent på Institutionen för Strålningsvetenskaper. Mitt arbete baseras på tryck- och flödessimuleringar med fokus på vätskeflöden i och kring hjärnan.

Examina:
Civilingenjör i Teknisk Fysik, 2021, Umeå Universitet

Projekt:
Cerebrovaskulär Resistans

Publikationer:
https://www.umu.se/personal/axel-vikstrom/

E-post:
axel.vikstrom@umu.se eller axel.vikstrom@regionvasterbotten.se