Axel Vikström

 Axel Vikström

Jag arbetar som doktorand via institutionen för diagnostik och intervention på Umeå Universitet. Mitt arbete baseras på tryck- och flödessimuleringar med fokus på blodflödet i hjärnans artärer. Mer specifikt kommer jag undersöka beräkningsmetoder för att förutsäga hjärnans perfusion, det vill säga artärernas förmåga att bidra tillräckligt med blod för att förse hjärnvävnaden med näring och syre. Målet är att kunna identifiera om en individ skulle utsättas för hypoperfusion (otillräcklig perfusion) med anledning av sjukdom eller kirurgiska ingrepp. Huvudmetoden vi använder oss av kallas Computational Hypoperfusion Prediction (CHP) som kombinerar data från datortomografi och magnetskanning med flödessimuleringar för att förutsäga blodtrycket i hjärnans artärer.

 Examina:
Civilingenjör i Teknisk Fysik, 2021, Umeå Universitet 

Projekt:
Hypoperfusionsprediktion – Cerebral protektion 

Publikationer:
https://www.umu.se/personal/axel-vikstrom/ 

E-post:
axel.vikstrom@umu.se eller axel.vikstrom@regionvasterbotten.se