Fredrik Öhberg

Fredrik Öhberg

Jag jobbar som sjukhusingenjör på medicinsk teknik-FoU och är även adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper. Mitt arbete fokuserar på biomekaniska analyser av kroppsrörelser samt av det respiratoriska systemet. Tillämpningsområden är allt ifrån mätningar av hur muskuloskeletala funktionsnedsättningar påverkar personens gång- och balansmönster till hur olika omgivningsfaktorer, exempelvis luftföroreningar, påverkar en persons lungkapacitet. Ett annat område som jag jobbar med är klassificering av medicinsk bilder med hjälp av artificiell intelligens (AI) och djupa faltningsnät. Exempel på bilder kan vara hudförändringar och bilder av trumhinnan.

Examina   
I grunden har jag en fysikerexamen från Umeå Universitet (1993) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet år 2009 (Fil. Dr. i Medicinsk Teknik). Sedan 2015 är jag även docent i medicinsk teknik. För min publikationslista se Universitets hemsida.

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Utveckling av system för att diagnostisera öroninflammation med AI. Jobbar även med utveckling av en mobilapp för användning inom ergonomiområdet. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 27 
E-post: fredrik.ohberg@regionvasterbotten.se   eller fredrik.ohberg@umu.se