Fredrik Öhberg

FoU - Fredrik Öhberg

Jag jobbar med forsknings- samt utvecklingsprojekt och har en docentur i medicinsk teknik sedan 2015. I min forskning jobbar jag främst med att utveckla nya biomekaniska modeller för studier av kroppsrörelser.

Jag tog examen 1994 som filosofie kandidat i fysik med inriktning mot mätteknik från Umeå Universitet. Efter examen har jag hunnit jobba på Arbetslivsinstitutet vid enheten för belastningsskador, på Ericsson Erisoft samt sedan 1998 som sjukhusingenjör på Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, avdelningen för medicinsk teknik-FoU. Från Umeå Universitet tog jag ut en licentiat 2006 samt disputerade 2009 i ämnet medicinsk teknik. Sedan 2013 har jag en anställning som adjungerad lektor vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. Jag erhöll en docentur i medicinsk teknik i december 2015. Jag har publicerat mer än 30 vetenskapliga journalartiklar samt ett flertal konferensbidrag.

 
Forskningsprojekt
Rörelseanalys
Respiratorisk biomekanik

Vetenskapliga publikationer
PhD thesis
Journalartiklar

Kontakt
Telefon: 090-785 40 27
E-post: fredrik.ohberg@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet