Helena Grip

Helena Grip

Min forskning och utveckling ligger huvudsakligen inom rörelseanalys och motorisk kontroll med fokus på knästabilitet efter korsbandsskada samt rörelsekontroll efter neurologiska skador och sjukdomar som stroke och essentiell tremor. Rörelsen analyseras antingen med portabla (egenutvecklade) sensorsystem eller optiska 3D-system, medan samspelet mellan rörelse och hjärnaktivering undersöks med funktionell MRI. Ibland används även annan metodik såsom kraftplattor och EMG. Jag ingår i forskningsgruppen vid U Motion Lab där delar av denna forskning ligger. Jag stöttar även olika avdelningar inom sjukhuset med tekniskt forskningsstöd. 

Jag är docent i medicinsk teknik och ingår i ledningsgruppen för Medicinsk teknik FoU där jag har ett utbildningsansvar. Jag är också studierektor och adjungerad lektor vid Institutionen för diagnostik och intervention vid Umeå universitet, samt programansvarig för masterutbildningen i medicinsk teknik

Examina   
Docent, Medicinsk teknik, 2017 
PhD, Medicinsk teknik, 2008 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik (molekylär biofysik), 2000 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista här. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 29 
E-post: helena.grip@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet