Helena Grip

Helena Grip

Jag är docent i medicinsk teknik. Min forskning och utveckling ligger huvudsakligen inom rörelseanalys och motorisk kontroll med fokus på knästabilitet efter korsbandsskada samt rörelsekontroll efter neurologiska skador och sjukdomar som exempelvis stroke. Rörelsen analyseras antingen med portabla (egenutvecklade) sensorsystem eller optiska 3D-system, medan samspelet mellan rörelse och hjärnaktivering undersöks med funktionell MRI. Jag ingår i forskningsgruppen vid U Motion Lab där delar av denna forskning ligger.  

Jag ingår även i ledningsgruppen för Medicinsk teknik FoU där jag har ett utbildningsansvar. Sedan 2018 är jag också anställd (20 %) som adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.  

Examina   
Docent, Medicinsk teknik, 2017 
PhD, Medicinsk teknik, 2008 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik (molekylär biofysik), 2000 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista här. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 29 
E-post: helena.grip@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet