Johan Skönevik

Johan Skönevik

Jag har jobbat på MT-FoU, Region Västerbotten sedan 2004 inom olika utvecklingsprojekt för att hjälpa och stödja vårdens verksamheter. Mitt huvudfokus är att utveckla teknik som tillför värde och är användbar för patienter och vårdpersonal på relativt kort sikt. Det finns otroligt mycket inom området digitalisering som kan förbättra vården och dess möjligheter att stötta alla medborgare så där vill vi ligga i framkant. 

Min erfarenhet av att genomföra och leda projekt är lång och jag har tagit idéer i vården vidare till systemlösningar som breddinförts nationellt. På senare tid har jag jobbat med projekt som drar nytta av nya tekniker inom Artificiell intelligens. 

Examina  
Civilingenjörexamen i Teknisk Datavetenskap, Umeå Universitet, 2006. Min inriktning där var mot komputationell intelligens, robotik, AI. Jag fördjupade mig även i mycket hög grad i Linux operativsystem och ekosystemet med öppen källkod. Därefter har jag läst ett 20-tal kurser för vidareutbildning, bland annat: 

 • Good Clinical Practice  
 • Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 
 • Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk (2019) 
 • Djupa faltningsnät i medicinska tillämpningar (2020)
   

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Några av de projekt och uppdrag jag har jobbat med: 

 • Regionala strategier för digitalisering, e-hälsatjänster och egenmonitorering.
 • Fjärrkonsulten – ett system för att lyssna på hjärt- och lungljud som är driftsatt på många orter i länet. Projektet har banat väg för andra projekt i och med att vi har jobbat med modeller införande och förvaltning. Under 2020 har vi vidareutvecklat systemet med beslutsstöd baserat på djupinlärning/AI.  
 • MIQA – nationellt kvalitetsregister för uppföljning av strålbehandling. Systemet används även inom forskning för strukturering och anonymisering av data. 
 • Patientens egen provtagning – tekniker för att följa upp framför allt hjärtsviktspatienter med hjälp av olika sensorer som gör det möjligt att följa hälsa och behandling. Arbetet var en del av HeartNet och i samarbete med företaget Explizit och med deras produkt CheckUp. 
 • KOL-hjälpen – spirometri och CAT med ny metod som utförs i hemmet. Systemet var en förutsättning för att genomföra studien på KOL-patienter. 

Vetenskapliga publikationer 

 • Olsson, Caroline & Nyholm, Tufve & Wieslander, Elinore & Onjukka, Eva & GunnlaugssonAdalsteinn & Reizenstein, Johan & Johnsson, Stefan & Kristensen, Ingrid & Skönevik, Johan & Karlsson, Magnus & Isacsson, Ulf & Flejmer, Anna & Abel, Edvard & Nordström, Fredrik & Nyström, Leif & Bergfeldt, Kjell & Zackrisson, Björn & Valdman, Alexander. (2019). Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRI-based delineation of organs at risk in radiotherapyPhysics and Imaging in Radiation Oncology. 11. 88-91. 10.1016/j.phro.2019.08.006. 
 • Nyholm, Tufve & Olsson, Caroline & Agrup, Mans & Björk, Peter & Björk-Eriksson, Thomas & GagliardiGiovanna & Grinaker, Hanne & GunnlaugssonAdalsteinn & Gustafsson, Anders & Gustafsson, Magnus & Johansson, Bengt & Johnsson, Stefan & Karlsson, Magnus & Kristensen, Ingrid & Nilsson, Per & Nyström, Leif & Onjukka, Eva & Reizenstein, Johan & Skönevik, Johan & Montelius, Anders. (2016). A national approach for automated collection of standardized and population-based radiation therapy data in Sweden. Radiotherapy and Oncology. 119. 10.1016/j.radonc.2016.04.007. 
 • Montelius, Anders & Nyholm, Tufve & Gustafsson, A. & Karlsson, M.G. & Nyström, L. & Skönevik, J. & Zackrisson, Björn. (2015). PO-0993: A national database solution for radiotherapy quality registries and clinical studies. Radiotherapy and Oncology. 115. S531-S532. 10.1016/S0167-8140(15)40985-5. 
 • Nilsson, Mats & Rasmark, Ulf & Nordgren, Helena & Hallberg, Per & Skönevik, Johan & Westman, Göran & Rolandsson, Olov. (2009). The physician at a distance: The use of videoconferencing in the treatment of patients with hypertension. Journal of telemedicine and telecare. 15. 397-403. 10.1258/jtt.2009.090509. 
 • Skönevik, J & Karlsson, J & Hallberg, Per & Nyström, Leif & Olsén, Lars. (2020). A technical platform for remote monitoring of biosignals in real time. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 4731  
E-post: johan.skonevik@regionvasterbotten.se