Karolina Jonzén

Karolina Jonzén

Jag är interaktionsdesigner och arbetar främst med apputveckling, där mitt fokus ligger på UI/UX-design och front-end-utveckling, dvs. det som berör det användaren ser och interagerar med i applikationen. Som en del i designprocessen genomför jag ofta behovsanalyser, skapar designkoncept och prototyper, samt utför användartester. 

Examina  
Civilingenjör i Interaktion och design (2017) 
Filosofie kandidat i Datavetenskap (2017) 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Rehabkompassen®
Fjärrkonsulten 
ErgoExposure 
Interaktiv skärm vid vakenoperationer 

Vetenskapliga publikationer 
- 

Kontakt 
Telefon: 090-785 35 51 
E-post: karolina.jonzen@regionvasterbotten.se