Karolina Jonzén

Jag arbetar främst med apputveckling, där fokus ligger på front-end-utveckling och UI/UX-design, ofta med användarstudier och prototyping som verktyg. Min examen är civilingenjör i Interaktion och design (2017), samt filosofie kandidat i Datavetenskap (2017).

Kontakt
Telefon  : 090-785 35 51
E-post   :  karolina.jonzen@regionvasterbotten.se