Klara Mogensen

Klara Mogensen

Jag arbetar som sjukhusingenjör med fokus på neurala nätverk och signalanalys. Min examen är från civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik i Umeå. Jag arbetar bland annat med klassificering av gångsvårigheter genom att analysera MR-bilder på hjärnor med hjälp av faltningsnätverk. Andra projekt jag är delaktig i är analys av hjärtljud och att med hjälp av neurala nätverk förutspå kritiska tillstånd för intensivvårdspatienter. 

Kontakt
Telefon :
E-post  :  klara.mogensen@regionvasterbotten.se