Marko Nygård

Marko Nygård

 Jag arbetar som sjukhusingenjör med fokus på mjukvaruutveckling, dels som stöd till vårdpersonalen, dels mot lösningar relaterade till distanssjukvården. Exempelvis jobbar jag i ett projekt för automatisk hjärtljudsbedömning. Jag tog ut min civilingenjörsexamen inom teknisk fysik (inriktning beräkningsfysik) vid Umeå Universitet 2019.

 Kontakt
Telefon: 073-5933979
E-post: marko.nygard@regionvasterbotten.se