Nils Östlund

Nils Östlund

Jag arbetar som sjukhusingenjör vid MT-FoU sedan juli 2023 och har tidigare jobbat här 2001–2011. Uppehåll har varit för postdoktorvistelse på University of Tübingen och för jobb inom näringslivet.

Mitt fokusområde är inom signalanalys och har jobbat med olika tillämpningar där de mest framträdande varit inom neurovetenskap, elektromyografi och ljud.

Examina
PhD, Medicinsk teknik, 2006
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2001

Vetenskapliga publikationer
Publikationslista