Nina Sundström

Nina Sundström

Jag är docent i medicinsk teknik. Huvudsakligen arbetar jag med forskning och utveckling inom gång- och balansanalys, speciellt inriktad mot mätning av gång och balans i den kliniska vardagenkvalitetsregisterforskning samt mätning och analys av multimodaldata från intensivvårdsövervakning. Jag är ordförande för Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus och de sjukdomsgrupper som står i fokus för min forskning är idiopatisk normaltryckshydrocefalus samt svår traumatisk hjärnskada.  

Sedan 2018 är jag anställd (20 %) som adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för exjobbshandledning och kursgenomförande mot ingenjörsutbildningar.  

Examina   
Docent, Medicinsk teknik, 2017 
PhD, Medicinsk teknik, 2007 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2000     

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslistapå Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 28 
E-post: nina.sundstrom@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet