Nina Sundström

FoU - Nina Sundström

Jag är teamledare för forskningsgruppen vid MT-FoU, ordförande för Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus samt biträdande redaktör för tidskriften "Fluids and barriers of the CNS".

Sedan 2017 har jag en docentur i medicinsk teknik, och huvudsakligen arbetar jag med forskning och utveckling inom gång- och balansanalys, biologiska tryck och flöden samt kvalitetsregister. Forskningen är speciellt inriktad mot mätning av gång och balans i den kliniska vardagen, men även mot analys av multimodaldata från internsivvårdsövervakning samt från det nationella hydrocefalusregistret. De sjukdomsgrupper som står i fokus är idiopatisk normaltryckshydrocefalus samt svår traumatisk hjärnskada.

Sedan 2018 är jag även anställd (20%) som adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper och ansvarar bland annat för exjobbshandledning och kursgenomförande mot ingenjörsutbildningar vid Umeå universitet.   
 
Vetenskapliga publikationer
Publikationslista
Länk till avhandling

Kontakt
Telefon: 090-785 40 28
E-post: nina.sundstrom@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet