Petter Holmlund

Petter Holmlund

Jag jobbar som forskningsingenjör på MT-FoU inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Mitt arbete fokuserar på tryck- och flödesmodellering av cerebrospinalvätskesystemet med tillämpningar mot diverse neurologiska sjukdomar såsom hydrocefalus och idiopatisk intrakraniell hypertension, samt modellering av hjärnans blodflöde med tillämpningar mot stroke. De övergripande projekten jag deltar i inkluderar studier av hjärnans och ögats fluiddynamiska samspel med avseende på gravitationen, studier av det Glymfatiska systemet (ett föreslaget reningssystem för hjärnan), samt studier av perfusionstrycket i hjärnans artärer under kirurgiska ingrepp där halspulsåderns funktion är påverkad. Arbetsmetoderna jag arbetat med inkluderar tryckmätningar, MRI och numeriska flödessimuleringar (s.k. Computational Fluid Dynamics, CFD).

Examina 
I grunden har jag en civilingenjörs-examen i Teknisk Fysik vid Umeå Universitet (2014) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet år 2019 (Tek. Dr. i Medicinsk Vetenskap – Medicinsk Teknik).

Forsknings- och utvecklingsprojekt 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 67 
E-post: petter.holmlund@regionvasterbotten.se   eller   petter.holmlund@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet