Pontus Söderström

Pontus Söderström

Jag jobbar som doktorand via Institutionen för Tillämpad fysik och Elektronik vid Umeå universitet. Det övergripande målet med mitt avhandlingsarbete är att utveckla och förbättra magnetisk resonanstomografi (MR) som riktar sig mot tidiga tecken på nedsatt kärlfunktion. För att uppnå detta kommer vi att använda oss av avancerade mät- och analystekniker kring så kallade fyrdimensionella flödesmätningar (4D flow MRI).

Examina    
Civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Umeå universitet 2022

Forsknings- och utvecklingsprojekt  
Doktorand på Institutionen för Tillämpad fysik och Elektronik vid Umeå universitet sedan hösten 2022 

Vetenskapliga publikationer  
https://www.umu.se/personal/pontus-soderstrom/

Kontakt  
E-post: pontus.soderstrom@regionvasterbotten.se eller pontus.soderstrom@umu.se