Tomas Bäcklund

FoU - Tomas Bäcklund

Jag är en medicinteknisk ingenjör med över 40 år i branschen. Mina områden är elektronikkonstruktion och projektledning. Dessutom är jag inskriven som doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, där jag har ett projekt med målet att utveckla bärbara tekniker för att bedöma gång och balans hos patienter med neurologiska sjukdomar. 

Examina   
Teknologie Magisterexamen i elektronik, 2014, Umeå Universitet.    

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Mätsystem för objektiv bedömning av human gång. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida.  

Kontakt 
Telefon: 090-785 4025 
E-post: tomas.backlund@regionvasterbotten.se 

Hemsida på Umeå universitet