Tomas Vikner

 Tomas Vikner

Jag är doktorand och studerar hemodynamik i hjärnan i relation till åldrande och kognition. Avhandlingsarbetet är till stor del fokuserat på magnetresonanstomografi (MR) för att studera flödespulsationer i hjärnans artärer, men kommer även att fokusera på andra typer av MR-tekniker för att titta på hjärnans mikrocirckulation (t.ex. blod-hjärnbarriären). Tillämpningen för mitt arbete är främst inom kognitivt åldrande, där vi försöker förstå om hemodynamiska mekanismer kan skada mikrovaskulaturen och påskynda t.ex. demensutveckling.  

Jag har en examen i Teknisk fysik från Umeå universitet och har arbetat på MT-FoU sedan min examen 2018.    

Examina  
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2018, Umeå universitet.     

Forskningsoch utvecklingsprojekt 
Cerebral arterial pulsatility imaging using 4D flow MRI – methodological development and associations to brain functionArbetar inom forskningsgruppen ”Umeå Hydrocephalus research group” med Anders Wåhlin som huvudhandledare, och har även samarbete med Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI).  

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 
https://www.umu.se/personal/tomas-vikner/ 

Kontakt 
Telefon: 070 776 56 04 
E-post: tomas.vikner@umu.se