Aktuella utvecklingsprojekt

Här kan ni läsa om några av våra senaste utvecklingsprojekt.

- eHEar

Diagnosstöd baserat på artificiell intelligens vid misstänkt otitis media. Läs mer här.

- Rehabkompassen

Digitalt verktyg för uppföljning av strokepatienters rehabiliterinsbehov. Läs mer här.

- Fjärrkonsulten

System för hjärkonsultation på distans. Läs mer här.

- ErgoExposure

Mätning och illustration av ergonomisk exponering. Läs mer här.

- Inklinometer

Visning av vinkel mellan ultraljudsprob och horisontalplanet. Läs mer här.

- Interaktiv skärm vid vakenoperation

System för test av kognitiv funktion hos patient under operation av hjärntumör. Läs mer här.