NYHETER 2020-06-11

Vi har erhållit medel från Medtech4Health!

Olof Lindahls projekt "Upptäckt av prostatacancer under radikal prostatektomi" har erhållit finansiering under två år från MT4H.   

Tillbaka till nyhetslistan