Miljöledningssystem

Som stöd för att uppfylla miljöpolicy, regionplan och lagstiftning har regionen ett miljöledningssystem med rutiner och en tydlig organisation.

Regionens miljöledningssystem är uppbyggt enligt ISO 14001 men är inte certifierat. Miljöledningssystemet omfattar alla regionsverksamheter samt hyresgäster och entreprenader.

Det är ett strukturerat arbetssätt som hjälper till att ge systematik åt miljöarbetet. Miljöledningssystemet är ett levande dokument där drivkraften är ständig förbättring.

Miljöledningssystemet finns i regionens ledningssystem, LITA.