Att vara chef

Som chef i Region Västerbotten får du vara med och skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla, samtidigt som du själv utvecklas.

Som stöd i din utveckling finns en tydlig struktur för intern ledarutveckling. Med ledarrollen följer också utmaningar och ett stort ansvar.

Regionens chefskriterier ska ge dig bättre förutsättningar att lyckas och utvecklas i chefsrollen. Som chef i regionen företräder du arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål och för helhetens bästa. Du gör goda resultat möjliga genom att förse medarbetarna med resurser och begränsar hinder så att de kan göra sitt jobb på bästa sätt. Du arbetar för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Att vara chef innebär att vara en förebild för medarbetarna genom att bland annat skapa gemensamma målbilder, inspirera och ge och ta feedback. Du uppmuntrar nya idéer och arbetssätt och ser till att det är högt i tak på arbetsplatsen.

Ledarutveckling

Region Västerbotten har en tydlig struktur för den interna ledarutvecklingen. Den startar redan innan du blivit chef med rekryteringsprogrammet Morgondagens chefer. När du blivit anställd som chef följer en serie grundläggande chefsutbildningar i bland annat arbetsmiljö, ekonomi och redovisningssystem. När du arbetat en tid erbjuds du att gå regionens ledarutvecklingsprogram.

Chefskriterier

Region Västerbottens chefskriterier bidrar till att ge chefer förutsättningar att utvecklas i rollen. De ligger till grund för att identifiera framtida chefer, rekrytera chefer, följa upp och utveckla chefer samt avveckla chefer.

 

Chefskriterierna bygger på Full Range Leadership Model (FRLM) och det transformerande ledarskapet.