Att vara chef

Som chef i Region Västerbotten har du stora möjligheter att vara med och bygga världens bästa hälsa. Samtidigt som du bidrar till att vi når våra mål kan du själv utvecklas.

Som stöd i din utveckling finns en tydlig struktur för intern ledarutveckling. Med ledarrollen följer också utmaningar och ett stort ansvar.

Regionens chefskriterier ska ge dig bättre förutsättningar att lyckas och utvecklas i chefsrollen. Som chef i regionen företräder du arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål och för helhetens bästa. Du gör goda resultat möjliga genom att förse medarbetarna med resurser och begränsar hinder så att de kan göra sitt jobb på bästa sätt. Med utgångspunkt i vår värdegrund ”Ständigt bättre – Patienten alltid först” arbetar du för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Att vara chef innebär att vara en förebild för medarbetarna genom att bland annat skapa gemensamma målbilder, inspirera och ge och ta feedback. Du uppmuntrar nya idéer och arbetssätt och ser till att det är högt i tak på arbetsplatsen.

Ledarutveckling

Region Västerbotten har en tydlig struktur för den interna ledarutvecklingen. Den startar redan innan du blivit chef med rekryteringsprogrammet Morgondagens chefer. När du blivit anställd som chef följer åtta grundläggande obligatoriska utbildningar i bland annat arbetsmiljö, ekonomi och redovisningssystem.

När du arbetat en tid finns möjlighet att gå regionens ledarprogram i två steg, där det andra steget ger tillgång till en mentor som du själv får välja. Dessutom kan du få tillgång till en coach som du träffar individuellt, tillsammans med en chefskollega eller i en mindre grupp.