Att vara medarbetare

Inom Region Västerbotten strävar vi efter ett positivt arbetsklimat där du tillsammans med din chef och dina arbetskamrater kan utveckla både dig själv och den enhet du jobbar på.

Vi vill att du ska känna dig stolt över din arbetsinsats och din arbetsplats. Med hälsofrämjande arbetsplatser i fokus stimulerar vi bland annat samarbete, delaktighet och nytänkande.

Att erbjuda arbetstidsmodeller är en av flera strategier för att skapa attraktiva arbetsplatser med en bra arbetsmiljö. Inom regionen har vi utvecklat tre egna arbetstidmodeller där fokus ligger på återhämtning genom arbetstidsförkortning, en ökad möjlighet att påverka arbetstider samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.

Som medarbetare hos oss är ditt bidrag viktigt för att utveckla både verksamheten och arbetsmiljön.

Förmåner för dig som anställd

Exempel på anställningsförmåner inom Region Västerbotten:

  • Flexibel eller förkortad arbetstid
  • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och ditt intresse
  • Föräldrapenningtillägg
  • Löneväxling
  • Utbildningsbidrag
  • Karriärutveckling
  • En hälso- eller motionstimma i veckan på arbetstid, alternativt friskvårdsbidrag.