Vi skapar trygghet tillsammans

Vi är en stor och stabil organisation med goda anställningsvillkor. Här välkomnar och respekterar vi andras åsikter och uppmuntrar konstruktiv kritik. Det finns plats för alla för vi vet att olikheter skapar möjligheter.

En kvinna och två män i byggkläder på byggplats.
Foto: Jonas Westling

När olika kompetenser jobbar ihop är vi oslagbara för vi litar på vår egen och andras professionella förmåga. Vi tror att trygga arbetsplatser skapas när vi mår bra och känner att vi bidrar.

Hos oss jobbar över 10 000 medarbetare inom nästan 400 yrken. Våra arbetsplatser finns i hela länet, från fjäll till kust. Vi som jobbar här drivs av att Västerbotten ska vara en trygg och stark region.

Vi har goda anställningsvillkor med försäkringar och andra förmåner som ger trygghet genom livets olika skeden.

För att du ska ha ett gott och långt arbetsliv och en meningsfull fritid erbjuder vi friskvård, arbetar med friskfaktorer i arbetsmiljön, intern företagshälsovård samt flextid och möjlighet att arbeta från valfri plats för många.

Vi värdesätter olikheter och mångfald. Vi vill att jämlikhet och jämställdhet ska genomsyra allt vi gör. Vår kultur ska inkludera alla och skapa trygga arbetsplatser där allas unika förmågor får ta plats.

Vi uppmuntrar olika åsikter och konstruktiv kritik. Nya perspektiv är viktiga bidrag i vår verksamhet. Därför har vi flera forum för dialog och samverkan. Vi har också en visselblåsarfunktion samt meddelarfrihet, som gör att alla har rätt att fritt berätta för media om sin arbetsplats.